Επιλογή πρώτων προγραμμάτων προς χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία Cycladic Identity

Επιλογή πρώτων προγραμμάτων προς χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία Cycladic Identity

Την 20η Φεβρουαρίου 2023 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων στο Cycladic Identity για χρηματοδότηση προγραμμάτων από φορείς που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες. Την πρόσκληση έλαβαν 35 φορείς που έχουν ενεργό δράση στα πεδία του Πολιτισμού, της Βιοποικιλότητας και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τους τρεις άξονες προτεραιότητας της πρωτοβουλίας. Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 25 πλήρεις προτάσεις από 11 νησιά, οι οποίες αξιολογήθηκαν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, 9 από αυτές τις προτάσεις καλύπτουν με άρτιο και δημιουργικό τρόπο τους στόχους της πρωτοβουλίας και διαφαίνεται η προοπτική τους για σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες των νησιών. Κατόπιν της επισκόπησης και έγκρισης των προτάσεων αυτών από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, το 2023 θα χρηματοδοτηθούν τα εξής προγράμματα, με μέγιστη διάρκεια υλοποίησης τους 12 μήνες και μέγιστο ποσό χρηματοδότησης τα €10.000:

  1. Αμοργός | «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά Αμοργός- Καταγραφή παραδόσεων»| Φορέας υλοποίησης: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αμοργού
  2. Άνδρος | «Παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης νερού στον κεντρικό ορεινό όγκο της Άνδρου: δράσεις καταγραφής, διαφύλαξης ερμηνείας & ανάδειξης» | Φορέας υλοποίησης:
  3. Δονούσα | «Δημιουργία ιστότοπου (website) για τη φιλοξενία, συντήρηση και ανάδειξη του αρχείου προφορικής ιστορίας Δονούσας» | Φορέας υλοποίησης: Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δονούσας «Ποσειδών»
  4. Ίος | «Το βλέμμα της νεότητας στις Κυκλάδες (Cycladic youth gaze)» | Φορέας υλοποίησης: Cinemathesis
  5. Κέα | «Ακούστε την ιστορία..» | Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών
  6. Κέα | «Καταγραφή παραδοσιακών οργανοπαιχτών της Κέας για τη διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη της παραδοσιακής μουσικής ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς» | Φορέας υλοποίησης: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας
  7. Μύκονος | «Εξιστορώντας και καταγράφοντας την τέχνη της ξερολιθιάς» | Φορέας υλοποίησης: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Μυκόνου
  8. Πάρος | «Αρχαία Λατομεία Πάρου- Ευστάθεια και επισκεψιμότητα υπογείων στοών» | Φορέας υλοποίησης: ΑΜΚΕ Πάρκο Αρχαίων Λατομείων Μαρμάρου Πάρου
  9. Σίκινος | «Μονοπάτια πολιτισμού στη Σίκινο: δημιουργία εφαρμογής πλοήγησης και πληροφόρησης»

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους φορείς και ανυπομονούμε να δούμε τα αποτελέσματα των πρώτων προγραμμάτων!