Η Πρωτοβουλία

Το Όραμά μας

Στόχος μας στο Cycladic Identity είναι να συμβάλουμε στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των νησιών των Κυκλάδων και να αφήσουμε θετικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών, υποστηρίζοντας την υλοποίηση δράσεων για τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της κυκλαδικής ταυτότητάς τους. Ως κυκλαδική ταυτότητα ορίζουμε τα στοιχεία εκείνα και τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στους τομείς του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος (με έμφαση στη Βιοποικιλότητα) και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς των νησιών.

Σε μια εποχή που οι τοπικές κοινωνίες είναι περισσότερο από ποτέ ευάλωτες σε φαινόμενα της σύγχρονης καθημερινότητας όπως ο αυξημένος τουρισμός, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών και η κλιματική αλλαγή, το Cycladic Identity επιδιώκει να παρέχει τα μέσα αλλά και το κίνητρο στα νησιά να συμμετέχουν ενεργά στη διατήρηση της κληρονομιάς τους, διαφυλάσσοντας τα στοιχεία εκείνα που τα έφεραν από το χθες στο σήμερα και που διαθέτουν τη δύναμη να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και στο μέλλον.

H ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ

Από την ίδρυσή του το 1986, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσφέρει σημαντικό πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο στην ελληνική κοινωνία, μέσα από εμβληματικές εκθέσεις, καθώς και με πρωτοπόρα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα.

Αναγνωρίζοντας ανέκαθεν ότι το Μουσείο οφείλει την ύπαρξή του στον κυκλαδικό πολιτισμό, η ανάγκη επέκτασης της αποστολής του με την υλοποίηση δράσεων που εκφράζουν έμπρακτα την ευγνωμοσύνη αυτή στα νησιά, έγινε εντονότερη τα τελευταία χρόνια.

Το 2022 γεννήθηκε η πρωτοβουλία του Cycladic Identity, μία ιδέα της Προέδρου του Μουσείου Σάντρας Μαρινοπούλου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργήσει έναν ζωντανό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες των Κυκλάδων ώστε να αναγνωρίζονται οι ανάγκες τους και να υποστηρίζονται προγράμματα που επιδιώκουν τη διαφύλαξη της πολύ ιδιαίτερης κυκλαδικής ταυτότητας.

Το Cycladic Identity λειτουργεί ως πλατφόρμα προσέλκυσης δωρεών και χορηγιών, με τις οποίες υποστηρίζει φορείς που δραστηριοποιούνται στα νησιά των Κυκλάδων.

Ο μηχανισμός λειτουργίας της πρωτοβουλίας στηρίζεται σε στρατηγικά στάδια που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • χαρτογράφηση των αναγκών των νησιών
  • αποτύπωση των υφιστάμενων δράσεων
  • γνωριμία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στα νησιά
  • αναγνώριση της δυναμικής και των δυνατοτήτων των φορέων αυτών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η πρωτοβουλία έχει καθοριστική υποστήριξη από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία παρέχει σημαντική χρηματοδότηση και συμβάλλει στη χάραξη στρατηγικής και στην επιλογή των προγραμμάτων. Πρόσωπα σημαντικού βεληνεκούς, γνωστά για τις κοινωνικές τους ευαισθησίες, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής αναπτύσσουν μακροχρόνιους δεσμούς με τους στόχους της πρωτοβουλίας, διασφαλίζοντας έτσι ότι ακολουθείται ένα στιβαρό σχέδιο στρατηγικής με προσανατολισμό στα θετικά τους αποτελέσματα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στο έργο του Cycladic Identity, ώστε να αναγνωρίζονται ανάγκες και να χρηματοδοτούνται προγράμματα με θετικό αντίκτυπο μέσα από αντικειμενική αξιολόγηση, έχει η Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από ειδικούς εγνωσμένου κύρους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, εκτός της αναγνώρισης που χαίρουν, διαθέτουν παράλληλα βαθιά γνώση και κατανόηση των μοναδικών χαρακτηριστικών των Κυκλάδων καθώς βρίσκονται, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, κοντά στις τοπικές κοινωνίες.

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Την Ομάδα Διαχείρισης του Cycladic Identity συνθέτουν η Πρόεδρος και μέλη του ανθρώπινου δυναμικού του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, καθώς επίσης και εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες, που φέρουν την ευθύνη της οργάνωσης, του συντονισμού και της επίβλεψης όλων των δράσεων που σχετίζονται με την πρωτοβουλία.

ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Οι Κυκλάδες είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα, μικρές νησίδες γης μέσα στο Αιγαίο πέλαγος, που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη. Ο άνθρωπος έχει παρουσία στις Κυκλάδες από τα προϊστορικά χρόνια, ενώ σήμερα κατοικούνται τα 24 από τα 33 νησιά. Σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο, όπου τα νησιά λειτουργούσαν ως σταθμοί για το εμπόριο και την ανταλλαγή ιδεών από την προϊστορία μέχρι σήμερα, άνθισε ο παγκοσμίως γνωστός κυκλαδικός πολιτισμός, το διάστημα 3200-1100 π.Χ. Οι Κυκλάδες, παρά τις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού, μοιράζονται διαχρονικά μεταξύ τους μια ενιαία, μοναδική ταυτότητα που εκφράζεται στην αφθονία των ιστορικών μνημείων, στον φυσικό τους πλούτο, στις εκφάνσεις της πολιτιστικής τους κληρονομιάς μέσα από τις τέχνες, τα επαγγέλματα και τα έθιμα, και στις ανθρώπινες σχέσεις. Την ταυτότητα αυτή επιθυμεί να διαφυλάξει και να αναδείξει η πρωτοβουλία Cycladic Identity.