Δημήτρης Καραβέλλας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ WWF ΕΛΛΑΣ
Δημήτρης Καραβέλλας

Ο Δημήτρης Καραβέλλας έχει εργαστεί από διάφορες θέσεις και ρόλους στο WWF για σχεδόν 30 χρόνια. Έχει ασχοληθεί με βασικά ζητήματα πολιτικής που συνδέονται με τους φυσικούς πόρους, τη διατήρηση και προστασία απειλούμενων ειδών και σημαντικών οικοτόπων, την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς, ενώ διετέλεσε μέχρι πρόσφατα πρόεδρος της Θαλάσσιας Μεσογειακής Πρωτοβουλίας του WWF. Πρόσφατα ανέλαβε και πρόεδρος του ιδρύματος Prespa Ohrid Nature Trust, που στηρίζει δράσεις προστασίας στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών και Ωχρίδας. Είναι επίσης μέλος του SDSN Leadership Council of Greece. Είναι κάτοχος BSc. στη Θαλάσσια Βιολογία από το Queen Mary University of London, και MSc. στη Βιολογία και Διαχείριση της Αλιείας από το Bangor University. Ασχολείται ερασιτεχνικά με την υποβρύχια φωτογραφία και με καταγωγή από τα Δωδεκάνησα, νιώθει στο στοιχείο του στα νερά του Αιγαίου.