Ολοκλήρωση πρώτου σταδίου προγράμματος «Αρχαία Λατομεία Πάρου – ευστάθεια και επισκεψιμότητα υπογείων στοών»

Ολοκλήρωση πρώτου σταδίου προγράμματος «Αρχαία Λατομεία Πάρου – ευστάθεια και επισκεψιμότητα υπογείων στοών»

Στις 10.07.2023 ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Αρχαία Λατομεία Πάρου- Ευστάθεια και επισκεψιμότητα υπογείων στοών» (Φορέας υλοποίησης ΑΜΚΕ «Πάρκο Αρχαίων Λατομείων Μαρμάρου Πάρου»), με την υποβολή Τεχνικής Έκθεσης Αυτοψίας. Η αυτοψία διενεργήθηκε στους χώρους των Αρχαίων Λατομείων Μαρμάρου Πάρου στο Μαράθι (Λατομείο Νυμφών, Λατομείο Πανός) στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2023 από την ομάδα μελέτης του έργου (Δ. Εγγλέζος, Θ. Κοντιζάς, Μ. Τζαννιδάκης) με οδηγό τον κ. Σπ. Μητρογιάννη, παρουσία του φύλακα της ΕΦΑ Κυκλάδων κ. Μ. Μπαρμπαρή. Η Έκθεση συντάχθηκε βάσει των ευρημάτων αυτής αλλά και τα πορίσματα της σχετικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στις 22 Ιουνίου, με τη συμμετοχή του Προϊσταμένου της Εφορείας κ. Δ. Αθανασούλη, των Τμηματαρχών κας Ζ. Παπαδοπούλου και Ι. Μητσούλη, της Αρχαιολόγου της Υπηρεσίας κας Ελ. Καλάβρια, του μελετητή κ. Δ. Εγγλέζου και του καθηγητή του ΕΜΠ κ. Β. Μαρίνου.

Σκοπός της αυτοψίας ήταν ο εντοπισμός των περιοχών υψηλού κινδύνου στις εισόδους αλλά και στο εσωτερικό των στοών, στις οποίες επείγει η υλοποίηση άμεσων στερεωτικών μέτρων.

Στις 111 σελίδες της Έκθεσης, και με οπτική τεκμηρίωση μέσα από 174 εικόνες, παρουσιάζονται εκτενώς τα προβλήματα που υφίστανται σε σχέση με την ευστάθεια της βραχόμαζας και των αναλημματικών τοίχων στο εσωτερικό των στοών αλλά και στα πρανή των μετώπων αυτών, και παρατίθενται προτάσεις των μελετητών για τη διεξαγωγή του επόμενου σταδίου του προγράμματος, που αφορά την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής μέτρων προστασίας και πιλοτικό σχεδιασμό της ενόργανης παρακολούθησης του μετώπου της νότιας στοάς του λατομείου Νυμφών και του αρχικού τμήματος μήκους 5-10 μέτρων εντός της στοάς, όπου βρίσκεται και το ανάγλυφο των Νυμφών, όπως επίσης και πρόταση ενοργάνωσης όλου του νότιου κλάδου του λατομείου Νυμφών.