Προγράμματα

Το όραμα της πρωτοβουλίας Cycladic Identity εκπληρώνεται μέσα από την υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων στα νησιά των Κυκλάδων. Προτάσεις που ξεχωρίζουν για τη συμβολή τους στη διατήρηση της κληρονομιάς των νησιών, την πρωτοτυπία και τον εκτιμώμενο θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στους επισκέπτες τους, επιλέγονται από το σύνολο των προτάσεων που δέχεται η πρωτοβουλία, και χρηματοδοτούνται βάσει του κατατεθειμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος δράσεων.

2023