Δημιουργία ιστότοπου (website) για τη φιλοξενία, συντήρηση και ανάδειξη του Αρχείου Προφορικής Ιστορίας Δονούσας
ΔΟΝΟΥΣΑ

Δημιουργία ιστότοπου (website) για τη φιλοξενία, συντήρηση και ανάδειξη του Αρχείου Προφορικής Ιστορίας Δονούσας

ΦΟΡΕΑΣ

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δονούσας ΠΟΣΕΙΔΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απρίλιος 2023 - Μάρτιος 2024 (12 μήνες)

Από το 2007, σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα Media Dell Arte, έχει ξεκινήσει η καταγραφή συνεντεύξεων των γηραιότερων κατοίκων της Δονούσας. Οι συνεντεύξεις αυτές απομαγνητοφωνούνται και αρχειοθετούνται δημιουργώντας το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας Δονούσας. Στόχος μέσα από αυτές τις αφηγήσεις είναι να ανασυρθεί η μνήμη των παλαιοτέρων και να δοθεί μία εικόνα της καθημερινότητας, των βιωμάτων, των μικρών ιστοριών που συνθέτουν αυτόν τον τόπο, όπως τον έζησαν οι ίδιοι οι κάτοικοι.

Με τη χρηματοδότηση του Cycladic Identity θα δημιουργηθεί ένα website, όπου θα ενταχθεί όλο αυτό το υλικό (κείμενο, ήχος, φωτογραφίες, έγγραφα). Ηχογραφημένες αφηγήσεις που θα συνοδεύονται με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο και φωτογραφίες των ανθρώπων. Παλιές φωτογραφίες του νησιού και το Κοινοτικό Αρχείο. Όλα ταξινομημένα ανά ενότητα, κατηγορία, υποκατηγορίες και λέξεις- κλειδιά. Η ιστοσελίδα αρχικά θα περιλαμβάνει περί των 100 ιστοριών, 100 παλιών φωτογραφιών και 100 εγγράφων από το Κοινοτικό Αρχείο.

Παράλληλα θα παρουσιαστεί το γενεαλογικό δέντρο της Δονούσας ξεκινώντας από τους πρώτους κατοίκους του νησιού και φτάνοντας μέχρι το σήμερα. Όλα τα τοπωνύμια κατανοητά περασμένα σε έναν χάρτη του νησιού. Χαρακτηριστικές λέξεις της ντοπιολαλιάς των Δονουσιωτών που κάποιες χρησιμοποιούνται ακόμα και τώρα και κάποιες όχι.

Στόχος είναι το website που θα δημιουργηθεί να αποτελέσει μία ψηφιακή Κιβωτό που θα διαφυλάξει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τη Δονουσιώτικη ταυτότητα.