Υποστηρικτές

Η προστασία της μοναδικής ταυτότητας των Κυκλάδων και η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών είναι μια δυναμική επιδίωξη στην οποία κάθε συμμετοχή είναι σημαντική. Το θετικό αποτύπωμα του Cycladic Identity γίνεται πραγματικότητα και ενισχύεται μέσα από τη γενναιόδωρη υποστήριξη δωρητών και χορηγών, συνεργατών και συμβούλων, οργανισμών και ανθρώπων που ασπάζονται το όραμα της πρωτοβουλίας και συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-0
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-1
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-2
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-3
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-4
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-5
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-6
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-7
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-8
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-9
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-10

ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-0
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-0
CAPACITY BUILDING PARTNER
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-1
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ερτ λογότυπο
καθημερινή λογότυπο
lifo λογότυπο
nova logo
national herarld λογότυπο

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

stasy λογότυπο